Kolonilott 107 Slottsskogskolonin
Huvudsidan
Elämätarfrågan

På stormöte har det beslutats att bordlägga frågan om elmätare till dess att föreningen vet när det blir nytt avlopp. Elsystemet kan komma att bytas samtidigt till trefas. Ett rimligt beslut anser jag, även om detta förmodligen ligger långt fram i tiden.

Vad jag är kritisk till är hur styrelsen 2007 hanterade en motion jag (kolonilott 107) lämnat till årsmötet. En motion måste enligt föreningspraxis gå till omröstning.

Jag hade tagit in offerter från tre olika elföretag om att köpa och installera elmätare. Efter år av prat om elmätare hade vi äntligen något konkret att ta ställning till. Ett mycket fördelaktigt erbjudande: 1800:- inkl installation.

Istället för att rösta om motionen skulle offerten utredas. D v s årsmötet fick inte rösta om motionen. På nästföljande stormöte hade styrelsen utrett motionen och funnit att: priset var fel, elektrikern inte var behörig, Göteborg energi måste godkänna.
Inget av det styrelsen sa stämde. Jag dubbelkollade och elektrikern var fullt behörig och behövde inte ha specialtillstånd för att arbeta i Göteborg, Göteborg energi konfirmerade att detta inte angick dem och priset var fortfarande aktuellt (1800:-).
Styrelsens representant levererade tre rena lögner till medlemmarna. Förmodligen för att en majoritet av styrelsen inte ville ha elmätare.

Jag som gjort detta arbete med att ta in offerterna kände mig kränkt. Och styrelsen uppmaning om att medlemmarna gärna får ta egna initiativ klingar falskt.

Offerter
På samma möte häpnade jag över att hör hur Mats D med styrelsen goda minne berätta hur dumt det är att ta in offerter (att låta olika företag bjuda under varandra för ett specifikt jobb), bättre att ta ett företag som tar rejält betalt och gör arbetet bra. Offerter är en gängse metod i alla stora organisationer. Arbetsbeskrivningen är detaljerad och allt måste utföras fackmannamässigt. Offertförfarandet tar fram det företag som kan göra jobbet billigast. Att inte ta in offerter är att slösa bort medlemmarnas pengar.

Exempel:
Efter ett årsmöte för en tid sedan beslutade årsmötet att en extern revisor skulle gå igenom årsredovisningen. Här är ett typexempel på vad som händer när man inte undersöker priser. Styrelsen valde att ta GFK ordföranden (numera ersatt) (hon är tydligen revisor privat). Det kostade slottskogskolonin 25.000:-
Jag tyckte det lät mycket och ringde runt till olika företag som erbjuder sådana här tjänster. Jag beskrev antalet medlemmar, års omsättningen, antalet "konton" och den högsta debitering jag kunde hitta var 6-7000:- för att gå igenom räkenskaperna.