Kolonilott 107 Slottsskogskolonin
Huvudsidan

Om hemsidan

År 2006 föreslog jag (Sebastian) att kolonin skulle ha en hemsida.
Jag erbjöd mig att ordna en och föreslog att det skulle gälla som "kommunalt arbete" (på den tiden 4 timmar per år). Arbetet med att registrera webbhotel, boka domännamn, ta foton, bearbeta foton, ta fram texter, länkar, research, kommunikation med styrelsen, en gästbok (som senare stängdes ner) tog närmare 12 timmar och spillde över på 2007.

Under 2007 ville inte styrelsen att jag skulle ha hand om sidan längre och meddelade att jag inte gjort kommunalt arbete för 2007 och höll inne 1000:- som jag betalt in för mycket till föreningen.

Jag meddelade då att om arbetet med hemsidan inte var kommunalt arbete så var det externt och då var jag tvungen att debitera. För att vara diplomatisk så skickade jag en faktura på samma belopp som uteblivet kommunalt arbete: 1000:- (långt mindre än vad arbetet skulle kostat om det var externt).

Om inte mitt arbete under 2007 räknas som kommunalt arbete, eller föreningen betalar för arbetet så får inte styrelsen tillgång till sidan och domännamnet. Helt enkelt betalar sin skuld.

Jag känner mig utnyttjad och förd bakom ljuset. Det borde vara uppenbart för styrelsen att man inte gör en hemsida på fyra timmar.

sebastian @ webvideo.nu
Kontakt med styrelsen: info @ slottsskogskolonin.se

Föreningens officiella hemsida: Slottskogskolonins hemsida